Öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007

Pressinbjudan från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting publicerar för andra året jämförelser av medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Landsting/regioner jämförs med varandra och rangordnas utifrån 75 indikatorer. Årets rapport innehåller flera nya indikatorer, använder nya datakällor och kan för de flesta indikatorer redovisa mera aktuella data jämfört med förra året.Tid Måndagen den 8 oktober klockan 09.30 Plats Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm.
Anmälan i receptionen, medtag pressleg!

Välkommen!

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera