Öppna jämförelser Grundskola 2013 Tema: Hur motiverar skolan eleverna?

Öppna jämförelser Grundskola ger en unik bild av alla 290 kommuners skolresultat. Ett sammanvägt värde för kunskapsresultaten i samtliga kommuner presenteras.

Årets tema: Hur motiverar skolan eleverna?

Forskningen visar att motivationen är viktig för elevernas prestationer. Samtidigt visar våra jämförelser att eleverna under skoltiden får en minskad lust att lära. Det är en viktig signal om att undervisningen på ett bättre sätt behöver engagera eleverna och knyta an till deras vardag. Hur kan skolan lyckas med det?

Program:

  • Håkan Sörman, SKL:s VD, inleder och redovisar årets resultat
  • Daniel Sundberg, forskare vid Linneuniversitetet, presenterar aktuell forskning om vad som påverkar elevers motivation i skolan
  • Frågestund

Tid: Onsdag den 10 april 10:30 – 11:30

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i StockholmSeminariet webbsänds på www.skl.se

Följ seminariet via Twitter med #ojskolaVänligen medtag presslegitimation

Välkommen!För mer information:
Hanna Åkesson, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, SKL, mobil 072-734 26 02, hanna.akesson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar