Påminnelse - Ny mätning av infektioner orsakade av sjukvården Pressinbjudan

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar resultat från en ny mätning av vårdrelaterade infektioner på ett presseminarium fredagen den 12 juni.Resultaten både på landstings- och sjukhusnivå presenteras av Håkan Sörman, vd på SKL. Företrädare för både ett landsting och ett stort sjukhus medverkar och beskriver hur de framgångsrikt arbetat med att förebygga infektioner i vården.

Tid: Fredagen den 12 juni kl 10.00 Plats: Hornsgatan 20, Stockholm, Lokal: Utsikten, plan 12

Vänligen medtag presslegitimation Välkommen!

För mer information: Avd. för kommunikation, Pressekreterare Iréne Tinglöv, tfn: 08-452 77 74, mobil: 070-692 44 37, e-post: irene.tinglov@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar