Positivt att regeringen vill reformera fastighetsskatten

Sveriges Kommuner och Landsting ser positivt på att regeringen vill reformera den statliga fastighetsskatten. Förbundet uppmanar dessutom regeringen att utreda frågan om en kommunal fastighetsavgift som är kopplad till kommunens service.


– Men det är viktigt att kommunerna inte förlorar på förändringen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.
Sveriges Kommuner och Landsting har länge förespråkat en kommunal avgift som är utformad enligt självkostnadsprincipen och alltså är direkt kopplad till den service som fastighetsägarna får från sin kommun. Det gäller till exempel gator, underhåll och räddningstjänst, som idag betalas via skattsedeln. Dagens system innebär en merkostnad för vissa kommuner eftersom alla fastighetsägare inte är skrivna där de har sina hus, och alltså inte betalar för servicen via skattsedeln.

I sitt remissvar uppmanar SKL regeringen att snarast utreda möjligheten att införa en kommunal fastighetsavgift som är direkt kopplad till kommunens kostnader.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har lämnat särskilda reservationer till yttrandet.

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, Jan Söderström, tfn 08-452 79 65, mobil 070-572 45 05, jan.soderstrom@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera