PRESSINBJUDAN - Välkommen till Kvalitetsregisterdagarna 2007

Den 9-10 oktober arrangeras Kvalitesregisterdagarna i Stockholm. Årets tema är ”Öppna jämförelser av vårdens effektivitet och kvalitet”.Ur programmet:

9 oktober 10.00 – 11.45 Inledning

Ledningsperspektiv på Öppna jämförelser • Socialminister Göran Hägglund öppnar konferensen och ger regeringens syn på öppna jämförelser och kvalitetsregister • VD Håkan Sörman talar om SKL:s satsning på patientsäkerhet, öppna jämförelser och kvalitetsregister • Generaldirektör Kjell Asplund talar om Socialstyrelsen och kvalitetsregistren

Tid: 9-10 oktober (registrering från 9.00 den 9 oktober) Plats: Clarion Hotell, Skanstull, Stockholm

Fullt program för konferensen finns via: www.skl.se/artikel.asp?C=5248&A=42339

Media är välkomna, vänligen medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information: Avd. för vård och omsorg, handläggare Bodil Klintberg, Tfn 08-452 76 83, bodil.klintberg@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera