PRESSINBJUDAN: Färdtjänst- och sjukresedagarna 2008

Välkommen till SKLs nationella konferens om tillgänglig kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor! I samband med konferensen delas utmärkelsen Tillgänglig Resa ut till någon som genomfört framgångsrika åtgärder till nytta för funktionshindrade. Prisutdelning sker i Malmö den 23 september.22 september

10.45 Region Skåne – en region i rörelse Det händer mycket i Region Skåne. Det finns t.ex. en ambition att alla Skånes 33 kommuner ska överlåta sitt färdtjänstansvar till Region Skåne. Birte Sandberg, 1:e vice ordf. kollektivtrafiknämnden Region Skåne

11.15 Kraftsamling för ett tillgängligt samhälle 2010 För att påskynda arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla har regeringen och SKL kommit överens om en gemensam strategi och handlingsplan för sina insatser.
Representant från Näringsdepartementet

11.40 Översyn av kollektivtrafikens lagstiftning Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen om kollektivtrafiken. I uppdraget ingår även att föreslå hur de särskilda lagstiftningarna för färdtjänst, sjukresor och skolskjutsning kan ersättas av en samlad lag om kollektivtrafik.
Ulf Lundin, Rikstrafiken och utredare för Kollektivtrafikutredningen

23 september

09.45 - Prisutdelning utmärkelsen Tillgänglig Resa

Fullt program bifogas.

Plats: Europaporten i Malmö

Datum och tid: 22-23 september, 09.30-17.00 respektive 8.30-15.15

Media är välkomna till programmet dagtid.

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, handläggare Carin Johnsson, Tfn 08-452 79 12 mobil 070-508 79 32, carin.johnsson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera