Pressinbjudan: Gatudriftdag 2007

På konferensen Gatudriftdag 2007 presenteras en undersökning av hur medborgarna i 84 kommuner uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp och sophämtning/avfallshantering. Undersökningen har gjorts för att ta reda på om kommunerna lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister som måste åtgärdas. Konferensen tar även upp frågor om infrastruktur och gatuhållning, inklusive framtida finansiering och säkerhet.17 oktober

15.45 Så finansieras mälarsnittets framtida infrastruktur Carl Cederschiöld, statens utredare

16.30 Finansiering av infrastrukturens utbyggnad Den nya regeringen har signalerat nya sätt att finansiera infrastrukturen för transporter. OPS, PPP, medfinansiering, samfinansiering med kommuner och näringsliv.
Åsa Zetterberg, SKL

18 oktober

10.30 Kundenkäter 2007 Resultat från kundenkäterna 2007, och diskussion om hur enkäterna används.
Örjan Eriksson, SKL

13.30 Reclaim the city! Trygghetsfrågorna blir allt viktigare. Frågorna berör inte bara polis och räddningstjänst, utan i hög grad de tekniska cheferna som ytterst ansvarar för den stadsmiljö som allt fler uppfattar som otrygg. Sara Deltér, SKL och Jan Blomquist, tidigare teknisk chef i Helsingborg

15.30 Så kan kommunerna möta klimatförändringen Pär Holmgren, Sveriges Television

Fullt program bifogas.

Plats: Norra Latin, Stockholm

Datum och tid: 17/10, 15.45-17.00 och 18/10 9.30-16.00 (registrering 18/10 från 08.30)

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, handläggare Örjan Eriksson, Tfn 08-452 7948, mobil 070-341 1213, orjan.eriksson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera