Pressinbjudan: Hållbar jämställdhet - första konferensen av fyra

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar under hösten 2008 fyra konferenser om hållbar jämställdhet. Den första arrangeras i Stockholm 2 oktober. SKL:s ordförande Anders Knape öppnar konferensen. Under dagen presenteras en ny kunskapsöversikt om jämställdhetssatsningar i kommuner och landsting. Media är välkomna.Konferensen är ett led i SKL:s satsning på att stödja kommuner och landsting i ett målinriktat och kunskapsbaserat arbete för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

Tid: Torsdag den 2 oktober, kl. 09.30 (registrering från 09.00) Plats: Berns salonger, Strindbergssalen, Stockholm

Ur programmet:

09.30 Välkommen och introduktion Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

09.45 SKL:s Jämställdhetsarbete Helena Spets, Sveriges Kommuner och Landsting.

10.20 Från globalt till lokalt - jämställdhet en förutsättning för hållbar utveckling Minna Gillberg, särskild rådgivare åt Margot Wallström, Bryssel.

11.10 Jämställdhetsarbete i kommuner och landsting – lansering av ny rapport Anna Jutterdal, Sveriges Kommuner och Landsting.

14.10 Vad ojämställdheten kan kosta – ett räkneexempel Stefan de Vylder, docent i nationalekonomi, räknar på jämställdhetens konsekvenser.

Hela programmet samt konferensschema för hösten 2008 finns att ladda ned via: http://www.skl.se/artikel.asp?C=4991&A=53774

Läs mer om SKL:s jämställdhetsarbete via: www.skl.se/jamstalldhet

Vänligen medtag presslegitimation

Välkomna!

För mer information: Avd. för vård och omsorg, handläggare Lina Nilsson, Tfn 08-452 72 86, lina.nilsson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera