Pressinbjudan: Hearing om EU:s Östersjöstrategi

Den 29 september samlas svenska kommuner, landsting, regioner, näringslivsföreträdare och organisationer m.fl. för att ge sin syn på Östersjöns utveckling. Deras inlägg går in i EU:s arbete med att ta fram en Östersjöstrategi med fokus på miljön, tillväxten, infrastrukturen och säkerheten. EU-kommissionen och statsrådsberedningen finns på plats för att samla in idéer och synpunkter. Lagom till det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 kommer strategin att sjösättas.Tid: Måndagen den 29 september 2008 kl. 9-15 Plats: Hilton, Stockholm Slussen, Guldgränd 8

Program bifogas eller finns att ladda ned via: www.skl.se

Hearingen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges länsstyrelser via Länsstyrelsen i Stockholm.

För anmälan och mer information kontakta: Carin Peters, konferensansvarig, Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 08-785 54 72

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera