PRESSINBJUDAN (Påminnelse): Välfärd och demokrati, välkommen till SKL i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in till sex seminarier. Öppet hus finns i Burmeisterska huset vid Donnerplats där politikerträffar arrangeras varje dag och demokratispelet ”Spelet om Valköping” spelas. Välkomna!

Måndag 5 juli

Plats: Spegelsalen, Wisby Hotel, Moderator: Willy Silberstein


13.00-14.00 Den nya vården – från sjukhussäng till e-hälsa Debatt om vården, dess möjligheter och utmaningar.

Med Henrik Hammar och Marie Sällström, SKL, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges läkarförbund och Carola Lemne, Praktikertjänst. Seminariet inleds med att Göran Stiernstedt, chef SKL:s avdelning för vård och omsorg, presenterar en rapport om sjukvårdens utveckling.

14.30 – 15.30 Välfärdens finansiering – hur klarar vi utmaningen? Hur ska vi betala för vår gemensamma välfärd? Hur ska vi möta framtidens utmaningar?

Med SKL:s ordförande Anders Knape, Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande SKL, kommunminister Mats Odell, Maria Rankka, Timbro och Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja. Seminariet inleds av Mats Kinwall, chefekonom, SKL

16.00 – 17.00 Efter avtalsrörelsen – så blir eleverna vinnare Nu är avtalen klara, hur arbetar vi tillsammans för en bra skola?

Med Lena Micko och Anders Sellström SKL, Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, LR och Peter Molin, Gotlands kommun. Seminariet inleds med att Per-Arne Andersson, chef SKL:s avdelningen för lärande och arbetsmarknad, presenterar en rapport om skolans utveckling.

Onsdag 7 juli

Plats: Furilden, Strand Hotel, Moderator: Willy Silberstein


09.00-10.00 Jämställdhet – ska vi behöva vänta ett sekel till? Kommuner och landsting har en viktig roll i jämställdhetsarbetet.

Debatt om hur vi når ett mer jämställt samhälle. Med Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordförande SKL, Helene Fritzon, SKL, Karin Schenck-Gustafsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun och Birthe Josephson, Kommunal. Seminariet inleds av Britt-Inger Kajnäs, chef för arbetslivssektionen, SKL.

11.00-12.00 Ska kommuner skapa privata jobb? Ett bra företagsklimat är viktigt för välfärden, men ska kommunen göra jobbet?

Debatt med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL, Göran Johansson, SKL och ordförande Business Region Göteborg, Tomas Idergard, Timbro, Annika Lundius, Svenskt Näringsliv och Julia Bendelin, VD Oss Reklambyrå. Seminariet inleds med att Håkan Sörman, VD SKL, presenterar SKL:s rapport om att mäta företagsklimat.

13.00 – 14.00 Partiledarna pratar gärna lokala frågor – har de inga egna? I valtider pratar alla om vård, skola och omsorg, frågor som avgörs på lokal nivå av 44,000 förtroendevalda?

Med Anders Knape, ordförande SKL, Sven-Åke Thoresen, SKL, Eva Nordmark, SKTF och Irene Wennemo, LO. Seminariet inleds med att Björn Kullander, SKL:s avdelning för ekonomi och styrning, presenterar en rapport om lokalpolitiker.

Ingen föranmälan krävs men kom i god tid.

Alla seminarier livesänds via www.skl.se.

Varje dag hålls Öppet hus i Burmeisterska huset vid Donners Plats med politikerträffar mellan 11-13.

Läs mer om programmet och följ SKL i Almedalen via. www.skl.se/almedalen eller på twitter under #sklalmedalen

Läs mer om Spelet om Valköping här: http://www.skl.se/web/Fakta_om_spelet.aspx

För mer information: Kajsa Tirén, kommunikationsstrateg på avdelningen för kommunikation, e-post: kajsa.tiren@skl.se ; mobil: 070-319 77 73 eller Pressfrågor: Claes Bertilson, pressekreterare, e-post: claes.bertilson@skl.se ; mobil: 070-327 7807

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera