PRESSINBJUDAN: Seminarium - Har vi råd med innovationer nu?

Vad gör kommuner som många beskriver som innovativa? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Är innovationer en lyx som vi bara kan unna oss i goda tider? Det går väl inte att gasa samtidigt som man bromsar? Eller är det just det som man måste försöka göra i just dessa tider? Men i så fall hur?

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun och Jan-Erik Wallin, kommunstyrelsens ordförande i Vara kommun, medverkar.

Moderator är Jonas Andersson, regionråd i Västra Götaland.

Seminariet är ett samarrangemang mellan SKL, Tillväxtverket, Trygghetsfonden och Vinnova.

Tid: Måndagen den 8 juni kl 15.00-16.00

Plats: Stora hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20 i Stockholm

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, handläggare Lars Roswall, tfn: 08-452 79 25 eller e-post: lars.roswall@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar