PRESSINBJUDAN: SKL samordnar Kvinnofridsvecka

Ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer krävs för att förhindra våld och möjliggöra för flickor och pojkar, kvinnor och män, att ha samma förutsättningar och rättigheter. Som ett led i SKL:s arbete med att stödja kommuner och landstings arbete för Kvinnofrid arrangeras ett flertal arrangemang med den amerikanska antivåldsaktivisten Jackson Katz under vecka 38. Media är välkomna.Heldagskonferens med Jackson Katz; Manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete

10.00 Inledning och välkommen från SKL:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson 10.10 – 16.00 Jackson Katz leder heldagskonferens, Hilton hotel, Slussen, Stockholm

Under sin vecka i Sverige kommer Jackson Katz tala inför drygt 1000 personer och SKL samordnar hans vistelse här. Han framträder vid seminarier för kommuner, landsting och regioner i:

Luleå (15/9) – Lisa Lindström tfn: 0920-96275 eller lisa.lindstrom@bd.lst.se Örebro (16/9) – Elisabeth Berglund, tfn: 019-602 72 98 eller elisabeth.berglund@orebroll.se Umeå (19/9) – Linda Gustafsson, tfn: 090-10 72 88 eller: linda.gustafsson@ac.lst.se

Torsdag-fredag 18-19 september

SKL är medarrangör för Nationell Kvinnofridskonferens som samlar 500 deltagare, Scandic Star Hotel, Sollentuna

Bland talarna finns förutom Jackson Katz, integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Läs mer om konferensen här: http://www.skl.se/evenemang.asp?C=409&EventID=10222

Konferensen anordnas av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där SKL ingår.

Läs mer om SKL:s arbete med Kvinnofrid via: www.skl.se/kvinnofrid

Läs mer om Jackson Katz: http://www.jacksonkatz.com/

Media är välkomna!

För mer information: Avd. för vård och omsorg, handläggare Jenny Norén, Tfn 08-452 76 87, jenny.noren@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera