PRESSINBJUDAN Konferens om funktionshindrades levnadsvillkor

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar tillsammans med Socialstyrelsen den årligen återkommande konferensen Funktionshinder i tiden. Konferensen handlar om aktuella frågor när det gäller funktionshindrades villkor, förutsättningar och levnadsförhållanden.


Onsdagen den 1 oktober 10.40 – 11.30 ”LSS – lagstiftning i förändring”, föreläsning av Kenneth Johanson, ordförande för LSS-kommittén.

Ladda ned programmet: http://www.skl.se/evenemangsdokument.asp?C=409&EventID=10330&FileID=205441&NAME=Funktionshinder+i+tiden%2C+original+2.pdf Datum och tid: 30 september – 1 oktober, 09.30-22.00 respektive 9.00-15.45 Plats: City Conference Centre (norra Latin), Drottningsgatan 71B, Stockholm

Media är välkomna. Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!

För mer information: Jonas Gumbel, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, tfn:08 – 452 77 95 eller jonas.gumbel@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera