Pressmeddelande Arbetssituationen för psykiatriker måste förbättras

Psykiatrin är underbemannad på flera håll i landet och många psykiatriker är missnöjda med sin arbetssituation. Det visar en enkät bland landets psykiatriker, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort tillsammans med Sveriges läkarförbund.


– Psykiatrin är kraftigt underbemannad vilket drabbar redan utsatta patienter. Dessutom trivs många psykiatriker mycket dåligt med sitt arbete vilket gör det än svårare att rekrytera fler, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet. En av de viktigaste faktorerna för ökad trivsel är hur stor del av arbetstiden som ägnas åt kliniskt arbete. Många vill minska det arbetet till förmån för mer forskning, handledning och undervisning. De flesta upplever sitt arbete som utmanande med stora framtida möjligheter. Majoriteten säger sig vilja arbeta vidare på deltid efter 65 års ålder.
Enkätens resultat kan användas för diskussioner om åtgärder som kan bidra till att behålla psykiatrikerna i verksamheten och stimulera unga läkare att specialisera sig inom området.
Landets samtliga 2 200 läkare under 70 år med specialistbevis i de tre psykiatriska specialiteterna har fått enkäten och 52 procent har besvarat den. Undersökningen genomfördes av Synovate Temo.

Kontaktpersoner: Sveriges läkarförbund: Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, 070-790 34 00, Kåre H Jansson, utredningschef, 070-790 34 48, Christina Spjut, ordf. Svenska psykiatriska föreningen, 070-484 03 47, Kerstin Malmberg, v.ordf. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, 073-966 10 78, Michael Feldt, pressansvarig, 070-790 34 35.
Sveriges Kommuner och Landsting: Agneta Jöhnk, direktör, avd för arbetsgivarpolitik, 08-452 74 63, Ing-Marie Wieselgren, handläggare psykiatrifrågor, 08-452 77 92, Barbro Emriksdotter, handläggare personalförsörjning, 08-452 74 69, Iréne Tinglöv, pressekreterare, 070-692 44 37.

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera