Rättelse - Pressinbjudan: Bättre vård med hjälp av IT

Välkommen till en heldagskonferens om varför det nationella arbetet kan skapa nytta den lokala nivå. Vård- och omsorgspersonal har svårt att samverka kring vårdtagaren eftersom de inte har tillgång till relevant och enhetligt beskriven information. Genom ett nationellt utvecklingsarbete och med stöd av IT kan detta och mycket annat bli möjligt. Välkomna 17 oktober!10.25–10.45 Den nationella IT-strategin Karin Johansson, statssekretare, Socialdepartementet

10.45–11.20 Helhetsbilden – vad pågår och hur görs det? Gösta Malmer, chef för Beställarfunktionen

11.20–12.00 Rundfråga till aktörerna i IT-strategin – Vad är viktigast i ditt perspektiv? Karin Johansson, Kjell Asplund (Generaldirektör, Socialstyrelsen), Ellen Hyttsten (avdelningschef för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting), Lars Andåker (ordförande i Beställarledningen och Landstingsdirektör i Landstinget Sörmland) och Lena Furmark Löfgren (Government Solution Manager på Microsoft).

12.00 – Gösta Malmer, Ellen Hyttsten, Lars Andåker och Lena Furmark Löfgren finns tillgängliga för media

15.45–16.30 Panel med ledande aktörer och fackliga företrädare.
Gunilla Hulth Backlund (direktör, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Socialstyrelsen), Ellen Hyttsten, Lars Andåker, Tjia Torpe (vd för Sjukvårdsrådgivningen SVR AB), Eva Nilsson Bågenholm (ordf Läkarförbundet) och Anna Karin Eklund (ordf Vårdförbundet) m.fl.

Fullt program bifogas.

Plats: City Conference Center, Folkets Hus, Stockholm

Datum och tid: 17 oktober 2007 / 10.00-16.30 (registrering från 09.15)

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information: Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg, Marie Vestin, Tfn 08-452 7176, marie.vestin@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera