Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017

I vårändringsbudgeten satsar regeringen på barn och ungdomar och förlossningsvård vilket SKL välkomnar. Resurserna behövs men riktade statsbidrag skapar osäkerhet för kommande år.

I vårändringsbudgeten för 2017 finns riktade statsbidrag till förlossningsvård, social barn- och ungdomsvård, barnpsykiatri, utsatta skolor och gymnasieskolans introduktionsprogram.

– Avsikten med regeringens aviserade pengar är god. Vi välkomnar självklart tillskotten. Det hade dock varit bättre med statsbidrag som inte knyts till en specifik verksamhet eftersom kommuner, regioner och landsting har olika utmaningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio välfärdsmiljarderna var ett bra exempel på när staten ger kommuner, landsting och regioner ekonomiska tillskott utan att specificera vilket ändamål de ska gå till, säger Lena Micko.

SKL välkomnar också att regeringen aviserar ytterligare en halv miljard kronor till Klimatklivet, som ska stärka det lokala och regionala arbetet med att ställa om till ett fossilfritt Sverige.

10 maj presenterar SKL ekonomirapporten och kan då ge en mer detaljerad analys av vårpropositionens påverkan på ekonomin i kommuner, landsting och regioner.

SKL:s arbete med ekonomi
Hämta högupplöst bild på Lena Micko

För mer information:
Annika Wallenskog,
chefsekonom
tfn: 08-452 77 46
e-post: annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation förlandets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka påmedlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar