SKL: Här har du din lokalpolitiker

Sveriges Kommuner och Landsting har rest Sverige runt och undersökt vem som bestämmer i våra kommuner, landsting och regioner. I den slutrapport som presenteras idag ser vi att bland de 44 000 förtroendevalda är 97 procent fritidspolitiker, fler är män än kvinnor, hälften arbetar inom privat sektor och att småbarnsföräldrarna är väl representerade i våra fullmäktige.- De förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner tar varje dag beslut som påverkar allas vardag, vare sig det handlar om ditt barns skola, din farmors äldreboende eller om övergångstället längst ned i vägen. Vi vill därför med denna rapport och de tidigare lokala rapporterna berätta vem de är, de 44 000 personer som i huvudsak använder sin fritid till att vara med och ta dessa beslut, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Den lokala demokratin är levande och nära medborgarnas vardag. De förtroendevalda representerar i kommunerna i snitt 179 invånare per förtroendevald, i landstingen är siffran 1767. När det jämförs med riksdagens ledamöter, som representerar nästan 20 000 invånare var, visar det tydligt att potentialen för närhet till politiken och politikerna är stor.

- Detta ska vi värna om och berätta mer om. Denna sammanställning är ett led i detta arbete, och också en påminnelse till oss som redan finns med i de politiska församlingarna att fortsätta arbetet med att rekrytera inom de grupper som inte alltid är lika väl representerade, till exempel bland de yngre och nyanlända svenskar, säger Anders Knape.

- Men det är kul att se att småbarnsföräldrarna ändå är så välrepresenterade eftersom vi många gånger fått höra att det är svårt för denna grupp att delta i det politiska arbetet just eftersom det ligger på fritiden när man bland annat måste hämta och lämna på dagis eller liknande, säger Anders Knape.

Rapporten visar också att man runt om i landet har ett större förtroende för verksamheterna än de lokala politikerna som styr dem.

- Det är naturligtvis en utmaning för våra förtroendevalda, och det är nu i valen som våra medborgare har den tydligaste möjligheten att påverka utvecklingen på sin ort. Därför tycker vi det är viktigt att de 310 valen utanför riksdagen också uppmärksammas i den offentliga debatten och hoppas att denna rapport kan vara ett led i det, säger Anders Knape.

Ladda ned rapporten: "Vilka är lokalpolitikerna i Sverige?" (pdf)>http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=22f24a4b-8358-4ad4-915b-21ddc309003a&MediaArchive_ForceDownload=true

För mer information: Björn Kullander, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning Mobil 070-692 45 18, bjorn.kullander@skl.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar