SKL:s medlemmar får miljardtillskott

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har idag beslutat att återbetala en miljard kronor till sina medlemmar. Det här innebär att kommuner, landsting och regioner kan använda dessa pengar i sina bokslut redan under 2009. Samtidigt har Afa försäkring meddelat en premiesänkning för den kommunala sektorn.

Anders Knape, ordförande för SKL.

SKL har genom bland annat försäljningen av KPA Pension till Folksam och försäljningen av Komrev och Kommundata byggt upp en egen förmögenhet. I enlighet med det kongressmandat som gavs 2007 betalar nu SKL ut delar av denna direkt till medlemmarna.

– Våra revisorer och juridisk expertis har gett klartecken för en engångsbetalning varför vi väljer att återbetala pengarna på detta vis. Summan per medlem motsvarar ungefär 2,5 års förbundsavgift, säger Anders Knape.

Utbetalningen sker första halvåret 2010 och motsvarar 56 kr/invånare och delas ut enligt befolkningsmängd till alla medlemmar. Största utbetalningen bland landstingen sker därför till Stockholms läns landsting som får tillbaka närmare 100 miljoner och ett medelstort landsting som Dalarna får nästan 7 miljoner. En medelstor kommun, till exempel Motala får tillbaka strax över en miljon kronor medan Stockholms stad får största utbetalningen bland kommunerna med cirka 41 miljoner.

Afa försäkrings styrelse har också efter ett beslut idag meddelat att man genomför en premiesänkning för kommunsektorn. Sänkningen gör att premierna för kommuner och landsting blir cirka 2,3 miljarder lägre under 2009. AFA gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen som medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring.

– Det är i det tuffa ekonomiska läge som våra medlemmar befinner sig i är det naturligtvis goda nyheter från Afa:s styrelse, säger Anders Knape.

Hur mycket varje kommun och landsting får tillbaka i utbetalningen från SKL finns att läsa i den bifogade listan eller via: www.skl.se

För mer information: Om SKL:s utbetalning Lena Dahl, controller på VD staben, Tfn 08-452 75 05 eller lena.dahl@skl.se ; Om Afa:s premiesänkning: Catharina Bäck, handläggare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, tfn: 08 – 452 7621 eller catharina.back@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar