Skolans ledare – med makt och kraft att förändra

Rektorers och förskolechefers roll är heta frågor i debatten om skolans utveckling. På årets ledarkonvent träffas skolledare från hela landet för att ta del av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Journalister är välkomna.

Några punkter ur programmet:

  • Måndag 25 november 09.30. Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd och verksam inom OECD och Unesco Paris, talar om hur rektor kan dra nytta av lärdomar från internationella sammanhang.
  • Måndag 25 november 11.00. Kay Linvingston, professor i utbildningsforskning från Glasgow, Scotland, talar om hur lärare kan utvecklas i sitt yrke genom att lära av varandra.
  • Måndag 25 november 13.00. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, talar om neurovetenskapens möjligheter att stödja elever med dyslexi, matematiksvårigheter samt vad detta innebär för organisationen av skolan.

Tid: Måndag 25 november kl 9.30-16.15 och tisdag 26 november kl 9.00-15.30

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm

Programmet i sin helhetVänligen medtag presslegitimation

Välkommen!För mer information:
Helena Bjelvenius, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn 08-452 79 27,mobil 076-762 77 37 eller helena.bjelvenius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar