Stor potential i nordiskt kultursamarbete

Idag avslutades Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte 2018 i Malmö som Region Skåne tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting arrangerat i samarbete med Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. På mötet deltog förtroendevalda och tjänstemän inom kulturområdet från de nordiska länderna samt kulturministrar från de nordiska länderna.

Syftet med möte var att öppna upp för en dialog mellan våra nordiska länder om kulturpolitik och samverkan mellan alla politiska nivåer. Diskussionerna har handlat om att identifiera kulturpolitiska prioriteringar idag och i framtiden. Frågor som tagits upp är dessutom hur flernivåsamverkan kan utvecklas och på vilka områden det ger ett mervärde att samarbeta på den nordiska nivån. En stor del av mötet har handlat om att sätta Norden och det nordiska samarbetet på den regionala och kommunala politiska agendan och ge en uppdaterad, kunskapsbaserad bild av Norden och det aktuella nordiska samarbetet.

 - Vi i de nordiska länderna är nära varandra rent geografiskt, men vi har inte alltid stor kunskap om hur våra olika länder fungerar och arbetar på kulturområdet. Därför har de här dagarna varit viktiga. Det är viktigt att få ett stärkt lokalt och regionalt perspektiv i det framtida nordiska kulturpolitiska samarbetet och gemensam kunskap om kulturpolitiska utmaningar nationellt och i Norden. Sedan är det av stor vikt att få ökad kunskap och nätverk på regional och lokal nivå mellan de nordiska länderna vilket breddar och förankrar det nordiska samarbetet på fler kulturpolitiska arenor. Det har vi verkligen fått de här dagarna, säger Karin Thomasson, 4:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)..

- Genom det här toppmötet kan vi se att utväxling av det nordiska kultursamarbetet skulle kunna stärkas genom att det skapas forum där de nordiska institutionerna och samarbetsorganen möter de kommuner och regioner som vill utveckla sitt nordiska samarbete eller gränssamarbete på kulturområdet. Utöver värdet av samarbete i sig så kan erfarenhetsutbyte och samarbete leda till bättre policyarbete och metodutveckling i respektive länder.

- Vilken oerhörd potential det finns i kultursamverkan mellan våra nordiska länder. Som den gränsregion Skåne är ser vi många positiva fördelar med att utveckla dialogen. Vi kommer att kunna använda de här dagarnas diskussioner som underlag för många kommande samverkansprojekt framöver, säger Maria Ward (S), ordförande i kulturnämnden i Region Skåne.

Diskussionerna på mötet kommer att sammanställas och analyseras för att publiceras i en rapport där SKL tillsammans med Region Skåne kommer att ge än fler konkreta idéer kring både samarbetsområden och tillvägagångssätt. Rapporten kommer vara tillgänglig för alla som är intresserade av toppmötets diskussioner kring kulturpolitik, samverkan mellan politiska nivåer och nordiskt kultursamarbete

SKL, Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Region Skåne, Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd,  tfn 0725-99 97 14


 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media