Strukturförändringar och jämförelser ger goda resultat

Under de senaste 10 åren har akutsjukvården ytterligare koncentrerats och flera sjukhus har inriktat sig på att endast utföra planerad vård. Det som framställs som katastrofala nedskärningar är det som andra framgångsrika branscher gör, nämligen drar nytta av den tekniska utvecklingen och ger vård på ett förändrat sätt.– Utmaningarna för sjukvården är stora. Men genom den medicinska utvecklingen, tillämpning av nya metoder, systematisk uppföljning av vårdens resultat och ett kontinuerligt förbättringsarbete så rankas Sverige bland de bästa i världen när det gäller medicinska resultat, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten visar bland annat att hälso- och sjukvården i större utsträckning än tidigare fokuserar på vårdens arbetssätt. Bättre logistik och ökad standardisering är nyckelord. Det handlar mycket om att korta tiden mellan olika insatser så att patienterna i rimlig tid får den vård som det har beslutats om.

– Det ser vi till exempel när det gäller väntetiderna till besök och behandling som nu i rask takt går ned, säger Göran Stiernstedt.

Vårdens resultat står också i fokus. Genom Öppna jämförelser kan landstingen jämföra resultaten inom många olika områden som exempelvis medicinska resultat, tillgänglighet och patienterfarenheter. Det sporrar till förbättringar.

Kärva ekonomiska förutsättningar och ett ökat vårdbehov från en allt äldre befolkning är en stor utmaning för hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att insatserna för de mest sjuka äldre samordnas på ett bättre sätt än idag. För dessa patienter måste olika enheter inom kommuner och landsting samverka bättre och satsa på de insatser som kan ge en bättre livskvalitet, säger Göran Stiernstedt.

Rapporten kan beställas eller laddas ned på www.skl.se

För mer information: Göran Stiernstedt, Avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 50, Mobil 070-520 7414, goran.stiernstedt@skl.se

Roger Molin, Biträdande avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 65, Mobil 070-692 43 02, roger.molin@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar