Svenska elever positiva till skolan – men motivation en utmaning

Tjörn, Karlsborg och Essunga är de tre kommuner i Västra Götalands län som får bäst sammanvägt kunskapsresultat i rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2013. Rapporten visar också att svenska elever är tryggast i EU. En utmaning är dock att motivationen sjunker under skoltiden.

Inför årets rapport har SKL sammanställt enkätsvar från 87 000 elever i årskurs 5 och 8. Svaren visar bland annat att en stor majoritet av eleverna har en positiv syn på skolan och undervisningen. Samtidigt ser vi att lusten att lära minskar under skoltiden.

– Det går inte att vifta bort betydelsen av trygghet i skolan. Både för inlärning och för den självkänsla som ungdomarna ska ha med sig hela livet. Nu ligger Sverige i topp. Det ger oss förutsättningar att lägga fokus på att utveckla undervisningen. Om det var tvärtom hade vi verkligen haft problem, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Motivationen är viktig för lärande och skolresultat. Forskning och skolpersonal i SKL:s rapport är eniga om några centrala delar för att skapa motivation: att bli sedd, en positiv inställning till skolarbetet bland kompisar, att lärare fångar upp elevernas intresse och ger individuell återkoppling av elevernas insatser. SKL:s elevundersökning visar att:

  • Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer.
  • Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i årskurs 5.

– Att motivera elever är både lärarens svåraste och viktigaste utmaning. Skolan konkurrerar med så mycket annat. Därför måste skolan möta eleverna i deras vardag och på deras villkor. Det gäller att eleverna utmanas och stimuleras till att anstränga sig. Då behövs ett tillåtande klimat, där eleverna får göra fel och pröva sig fram, säger Håkan Sörman.

Sedan fem år tillbaka redovisar Öppna jämförelser också elevernas kunskaper i ett sammanvägt resultat per kommun utifrån slutbetyg och ämnesprov. Åtta kommuner har klättrat i rankningen varje år: Malå, Sollentuna, Höganäs, Ängelholm, Kramfors, Borås, Vårgårda och Eksjö.

  • Andelen elever som nått målen i alla ämnen (77, 4 %) når ny toppnivå.
  • Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat (från 210,6 till 211,4).
  • Samtidigt har andelen behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan sjunkit något (från 87,7 % till 87,5 %).
  • Tjörn, Karlsborg och Essunga är de tre kommuner i Västra Götalands län som får bäst sammanvägt kunskapsresultat. De placerar sig på plats 12, 25 och 28 av landets 290 kommuner.Läs hela rapporten och ladda ned resultattabeller

Se det direktsända seminariet om Öppna jämförelser – Grundskola 2013
För mer information: Hanna Åkesson, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad tfn: 08-452 76 72, mobil: 072-734 26 02, e-post: hanna.akesson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar