Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007

PRESSINBJUDAN Sveriges Kommuner och Landsting håller sin första ordinarie kongress i Västerås den 13 och 14 november. 451 förtroendevalda ombud och många ledande tjänstemän från kommuner, landsting och regioner samlas för att fastställa den politiska inriktningen för förbundet. Ett politiskt inriktningsdokument för mandatperioden, 2007-2011, samt ett femtiotal motioner och interpellationer ska debatteras i kongressens plenum.


Kl 13.30 håller statsminister Fredrik Reinfeldt ett anförande.

Er redaktion är välkommen att bevaka kongressen på Aros Congress Center i Västerås. Under kongressdagarna finns ett pressrum att tillgå. Ackreditering kommer att ske, därför ber vi er redan nu att anmäla er via webben. Det finns också möjligheter att beställa hotellrum via anmälningsblanketten.

Program och anmälan till kongressen finns på www.skl.se/kongress

Vänligen medtag presslegitimation Välkomna!

För mer information: Avd. för kommunikation, Projektledare Jenny Rydstedt, Tfn 08-452 77 64, Mobil 070-319 77 64, jenny.rydstedt@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera