Tandvården och förskolan får högsta betyg

Tandvården ligger högst i SKI:s mätning av kundnöjdhet 2013. Men även förskolan, grundskolan, och gymnasieskolan utmärker sig med höga betyg. Överlag är kommunal service rankad högt.

Verksamheter i kommuner och landsting ligger i snitt över 70 i det nöjdhetsindex som SKI använder och då är inte tandvården inräknad. Statliga myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen har ett index på 41 och Försäkringskassan på 57.

– När vi jämför den kommunala servicen med flera statliga myndigheter så är vi nöjda även om vi inte kan slå oss till ro. Inte minst är det glädjande att skolan rankas så högt, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi kan också konstatera att det heller inte finns några dramatiska förändringar över tid, säger Håkan Sörman.

Några exempel på resultat:

  • Förskolan får ett indexvärde på 78,9, grundskolan 71,3 och gymnasieskolan 69,9.
  • Hemtjänsten 66,5 och äldreboenden 67,4.
  • Sjukvård privat 74,3 och offentlig 69,4.

Fem områden har dock fått sämre betyg och det gäller information, företagsklimat, individ och familjeomsorg inom socialtjänsten, integration samt väghållning.

– Det är självklart att vi måste ta detta på allvar och där finns säkert saker att ta tag i för att förbättra för invånarna.

– Det är nästan alltid så att de som kommit i kontakt med vård och skola är mer positiva än vad den allmänna bilden ofta ger sken av. Det visar såväl SKI:s mätning som våra egna patientenkäter, brukarundersökningar inom omsorgen och enkäter inom skolområdet, säger Håkan Sörman.


Sammanställning av svenskt kvalitetsindex – studier kring kommunal service 2013 (pdf-dokument, nytt fönster)

Läs mer om Svenskt kvalitetsindex


För mer information: Edith Ringmar, statistiker, Avdelningen för ekonomi och styrning,
tfn: 08-452 79 75, e-post: edith.ringmar@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar