Utmaningar för vårdval i specialistvården

SKL presenterar en ny rapport om utvecklingen av vårdval inom specialistvården på en konferens den 28 november.

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting har Anders Anell, professor vid Lunds universitet, sammanställt en rapport om utvecklingen av vårdvals- och ersättningssystem i den specialiserade vården. Rapporten ger en bild av utvecklingen och fokuserar på hur fem landsting har arbetat med utveckling av vårdval i specialiserad vård på olika sätt. Den tar också upp olika strategier och konsekvenser bland annat för hur ersättningssystem kan utformas.

Anders Anell presenterar rapporten och sedan följer en diskussion kring möjligheter och utmaningar med vårdval i specialistvården. Företrädare för landsting, departement, myndigheter, företag och organisationer deltar på konferensen.

Läs hela programmet

Tid:               Torsdagen den 28 november kl 10.00-16.00

Plats:            Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm

Anmälan till konferensen görs till agneta.ronn@skl.seVänligen medtag presslegitimation

Välkommen!
För mer information:
Agneta Rönn, expert på avdelningen för ekonomi och styrning,
tfn: 08-452 79 97, mobil: 073-593 39 04, e-post: agneta.ronn@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar