Vilka är lokalpolitikerna i Örebro?

96 procent av de omkring 1 600 förtroendevalda i Örebro län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla tolv kommuner och Region Örebro. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Örebro har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 205 medborgare i Örebro län och en landstingspolitiker på 1 426 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda per kommuninvånare jämfört med snittet i landet som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda i Örebro, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Örebro får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.


Så här utmärker sig förtroendevalda i Örebro:

  • Kommunerna har en relativt jämn könsfördelning och i landstinget är det än jämnare med fler kvinnor än män bland de förtroendevalda. I Lekeberg har andelen kvinnor ökat med sex procentenheter sedan undersökningen 2011. I Askersund, där kvinnor tidigare var i majoritet bland de förtroendevalda, har andelen kvinnor minskat med nio procentenheter.
     
  • Småbarnsföräldrar är väl representerade i såväl kommunerna som landstinget och följer riket i stort. Störst andel förtroendevalda som har barn under sex år finns i Ljusnarsberg. I ett antal av länets kommuner är småbarnsföräldrar rentav något överrepresenterade jämfört med befolkningen.
  • Utrikesfödda är väl representerade i såväl kommunerna som landstinget jämfört med landet som helhet. (I Örebro är 15 procent utrikesfödda och utgör tolv procent av de förtroendevalda medan riket har 19 procent utrikesfödda men bara en representation av nio procent av de förtroendevalda.)
     

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Örebros län?” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Läs mer om förtroendevalda i Sveriges län

 

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

 

För mer information kontakta rapportförfattarna:
Björn Kullander, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 27, mobil. 070-692 45 18, e-post: bjorn.kullander@skl.se

Kontaktpersoner, förtroendevalda i region Örebro och för SKL:
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län, mats.gunnarsson@mp.se, 072-742 74 55

Kenneth Nilsson (S), Örebro kommun, kenneth.nilsson@orebro.se, 0705-85 09 39

Karolina Wallström (L), Örebro kommun, karolina.wallstrom@orebro.se, 070-341 10 64

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar