Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland? PRESSINBJUDAN

Vad utmärker lokalpolitikerna i Östergötlands län? Är det högutbildade singlar eller gifta småbarnsföräldrar som fattar besluten om vård, skola och omsorg? Den 10 juni presenterar Sveriges Kommuner och Landsting svaret.Rapporten tar också upp hur nöjda länets medborgare är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de egentligen har för sina lokalpolitiker.

Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping och Lena Micko, oppositionsråd i Linköping, kommenterar resultaten.

Tid: Onsdagen den 10 juni 11.30-12.30 Plats: SCH Skönberg – salen, Stadshuset, Storgatan 43, Linköping

Vi bjuder på macka och kaffe.

För mer information: Avd. för kommunikation, kommunikationsstrateg Elin Lagercrantz, tfn: 08-452 78 53, mobil: 0767-62 77 53, e-post: elin.lagercrantz@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar