Vilka är lokalpolitikerna i Skåne?

96 procent av de omkring 1 137 förtroendevalda i Hallands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla sex kommuner och region Halland. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Halland följer i mångt och mycket den genomsnittliga bilden av en förtroendevald i landet. Halland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 326 invånare och en landstingspolitiker per 1 827 invånare. Det innebär att här finns något färre förtroendevalda per kommuninvånare men fler landstingspolitiker jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Halland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Halland:

  • 51 procent av Region Hallands förtroendevalda är kvinnor och 49 procent män. 44 procent av de förtroendevalda är kvinnor i de halländska kommunerna. Sedan 2011 års undersökning har andelen kvinnor ökat i alla kommuner utom en. Tydligast är ökningen i Hylte där andelen kvinnor ökat med sju procentenheter.
     
  • I samtliga kommuner i Halland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda. I Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg har mer än varannan förtroendevald eftergymnasial utbildning.
     
  • Ungefär var tionde förtroendevald har barn under sex år och Halland följer landet i övrigt. I Halmstad, som har den högsta andelen, utgör kategorin 14 procent av de förtroendevalda.
     

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

 

För mer information kontakta:
Björn Kullander, avdelningen för ekonomi och styrning, SKL
08-452 78 27 eller 070-692 45 18, bjorn.kullander@skl.se

Kontaktpersoner, förtroendevalda i Halland och för SKL:
Ann-Charlotte Stenkil (M), Varbergs kommun
070-348 58 13, ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
070-922 83 11, lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera