Vilka är lokalpolitikerna på Gotland?

Vad utmärker lokalpolitikerna på Gotland? Är det högutbildade singlar eller gifta småbarnsföräldrar som fattar besluten om vård, skola och omsorg? Den 26 juni presenterar Sveriges Kommuner och Landsting svaret.Rapporten tar också upp hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de egentligen har för sina lokalpolitiker.

Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande på Gotland, och Björn Jansson, oppositionsråd på Gotland, kommenterar resultaten.

Tid: Fredagen den 26 juni kl. 13.00 Plats: Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby

Välkommen!

För mer information: Avd. för kommunikation, pressekreterare Claes Bertilsson, tfn; 08-452 78 07, mobil: 070-327 78 07, e-post: claes.bertilsson@skl.se

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar