Unik forskning stärker företagens konkurrenskraft

Företagsledare utnyttjar inte alla de möjligheter som kommunikation ger och går miste om en viktig del av affärsutvecklingen. Nu startar en Sverigeturné som presenterar unik forskning på området. På måndag kommer den till Örebro.

På tio platser runt om i landet presenterar Sven Hamrefors, ek dr och professor vid Mälardalens högskola, resultatet av det femåriga forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation.
– Här ställer vi traditionella uppfattningar om kommunikationsarbete på sin spets, genom att tala om kommunikation som en organisatorisk egenskap snarare än en funktion, säger Sven Hamrefors.
Att kommunikation är viktigt är de flesta överens om. Men att låta en kommunikatör bidra till affärsutvecklingen är att ge begreppet en ny innebörd – och där missar företagsledarna stora möjligheter. Varje år omsätter informationsbranschen 46 miljarder kronor.
Men det finns goda exempel. Volvo, ABB och SVT är alla företag som kommit långt och också blivit studerade i projektet. Carina Asplund är informationsstrateg på Örebro kommun och har skrivit tillsammans med Sven Hamrefors under rubriken ”Kommunikativ organisering av kommuner”.
– När man jobbar med information i en kommunal organisation är den stora utmaningen att ta sig an kommunikationsuppdrag från vitt skilda verksamheter och möta en mycket stor bredd av målgrupper. En kommun är ju också ständigt granskad och ska ha en helt annan transparens än ickeoffentliga organisationer. Forskningsprojektet har för min egen del bidragit med värdefulla nya infallsvinklar och inspiration, som jag kunnat ta med in i mitt eget kommunikationsarbete, säger hon.
Sven Hamrefors forskning har bedrivits i samarbete med Sveriges Informationsförening och Handelshögskolan i Stockholm sedan 2003. Nästan 1000 personer, även internationellt, har bidragit till resultatet. Arbetet har också gett Sven Hamrefors en professur vid Mälardalens högskola.
Forskningsprojektet och dess resultat är unikt – det är sällan kommunikationens roll i affärsnytta analyseras. Under arbetets gång har ett antal forskningsreflektioner publicerats, och nu är det dags att sammanfatta – och ta nästa steg.
– Här finns en stor utvecklingsmöjlighet, både för organisationerna och för kommunikatörerna själva, om de vill och vågar.

Turnén går till följande städer:
Stockholm 5 september och 4 november
Uppsala 8 september
Linköping 15 september
Örebro 15 september
Eskilstuna 22 september
Västerås 22 september
Umeå 29 september
Östersund 30 september
Malmö 11 december
Göteborg 12 december

Sven Hamrefors kommer att finnas tillgänglig för media i anslutning till varje seminarium. Det finns också möjlighet att tala med deltagare. Kontakta nedanstående för mer information.

Taggar:

Om oss

I Sveriges Kommunikatörer finns drygt 5500 medlemmar som arbetar professionellt med kommunikation. De är verksamma över hela landet inom företag, offentlig verksamhet, organisationer och som konsulter. Läs mer på www.sverigeskommunikatorer.se

Prenumerera