Avtal klart för läkarna

I dag 2012-04-30 blev avtalet klart mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta. Avtalet omfattar cirka 25 000 medlemmar och ger ett garanterat utfall på 2,6 procent för läkargruppen på tolv månader.

- Om vi tittar tillbaka till december och yrkandet vi lämnade då, så kan vi vara nöjda. Vi har fått med de två viktigaste punkterna i yrkandet, ett kort avtal och en siffra i nivå med de andra avtalen på arbetsmarknaden, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Avtalet innehåller också en överenskommelse om partgemensamt arbete bland annat kring kartläggning och analys av visstidsanställda läkares anställningsform samt övergripande lönebildningsfrågor.

- Denna gång blev avtalsperioden ett år men vi ser fram emot att under hösten arbeta med arbetsgivarna för att undanröja hindren för längre avtalsperioder, säger Marie Wedin.

Vidare innehåller avtalet även förbättringar inom ramen för allmänna bestämmelser som överenskommits tillsammans med andra parter på kommunal sektor. Det gäller regler kring provanställning, uppsägningstid för visstidsanställda, föräldrapenningstillägg, rätt att besöka läkare på betald arbetstid och att konvertering till tillsvidareanställning av visstidsanställningar införs efter 3 år istället för som idag 4 år när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.

Kontaktpersoner:

Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, 070-773 03 10

Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare, 070-790 33 51

Dokument & länkar