Björn Olsen - årets allmänläkarvän

Björn Olsen, professor och överläkare vid infektionsklinken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, får Svenska Distriktsläkarförenings hederspris Årets allmänläkarvän 2012. 

Björn Olsen får priset med följande motivering:

”Trots att han är en del av den högspecialiserade vården har Björn Olsen på ett modigt, nyanserat och insiktsfullt sätt argumenterat för att omhändertagandet av de många sjuka kräver det breda sjukdomskunnandet i primärvården samt att denna basala sjukvård borde utgöra en större andel av helheten.”

Som han själv uttrycker det: Gör allmänläkarna till de ”riktiga” doktorerna, de som har det övergripande ansvaret, lagom många patienter och med krav att ta obehagliga beslut i dialog med sjukhusets organspecialister.

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade hederspris Årets allmänläkarvän förra året. Mottagare ska var en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och distriktsläkare.

Priset kommer att delas ut vid Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte, fredagen den 20 april kl 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Tyvärr kan inte Björn Olsen delta själv vid prisutdelningen, men han svarar gärna på frågor på mobil 070-238 49 44.
Det finns också ett uttalande från Björn på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=LYf1vAQTR90&context=C4a227a9ADvjVQa1PpcFPv3r6zgm9uGt8Jx0mTQGOmNwJZh3Wgs6E=

För ytterligare information kontakta:
Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, mobil 070-567 91 89

 

 

Media

Media

Dokument & länkar