Dags att reglera läkarnas fortbildning?

Journalister inbjuds delta i en konferens om läkares fortbildning.

Läkarnas kompetens är avgörande för att upprätthålla en god vårdkvalitet. Här råder i dag stora brister. Läkarnas deltagande i kompetensutveckling har sjunkit betydligt under de senaste åren. Vad som behövs är en fast struktur för kontinuerlig fortbildning som kan garantera att läkarna uppdaterar sina kunskaper. Är det kanske nödvändigt med ett lagstadgat krav på fortbildning för läkare?

Beslutsfattare från bland andra Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting är inbjudna för att ge sitt perspektiv på fortbildning. Under konferensen kommer också den senaste statistiken över läkarnas fortbildning att presenteras.

Plats:    IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Tid:      Onsdagen den 14 mars 2012, 10.00-16.00

Ur programmet:

11.05–12.00                                         
Erfarenheter från Norden och Europa – samtal på scenen

Hannu Hallilla, Finlands läkarförening

Helle Nielsen, Danmarks laegeforening

Nina Evjen, Norges legeforening

14.00–14.30                    
Läkarnas möjligheter till kunskapsutveckling – presentation av enkätstudie genomförd 1992 och 2010

15.00–ca 16.00                
Debatt – dags att reglera läkarnas fortbildning?
Lise-Lotte Risö Bergerlind, processchef, Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
Anders Blanck, VD, LIF
Eva Engström, Sveriges läkarförbund
Lars-Erik Holm, GD, Socialstyrelsen
Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Hela programmet bifogas

För mer information:

Turid Stenhaugen, utredare. 070-790 34 41 turid.stenhaugen@slf.se

För anmälan:
Sofia Segergren, kommunikatör 0708-11 15 33 sofia.segergren@slf.se

 

 

 

Dokument & länkar