Läkarförbundet välkomnar remiss om läkarutbildningen

– Det är mycket välkommet att regeringen nu går vidare med frågan om framtidens läkarutbildning, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Regeringen har i dag meddelat att Läkarutbildningsutredningen nu ska skickas ut på remiss. Utredaren Stefan Lindgren lämnade sitt slutbetänkande till regeringen redan i mars 2013, men trots positiva reaktioner från berörda aktörer gick utredningen inte ut på remiss.

– Läkarförbundet har länge efterlyst en modernisering av läkarutbildningen och vägen till legitimation. Vi ser fram emot att fortsatta diskussionen om att skapa en ändamålsenlig utbildningsgång för läkarna, från grundutbildning till färdig specialist, säger Heidi Stensmyren.

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/19865/a/256873

Kontakt:

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-590 70 33

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Prenumerera