Låt vården vårda!

I dag har fler än 1 100 allmänläkare skrivit på vad som kallas Norrbottensuppropet ”Låt vården vårda”. Det motsvarar omkring 20 procent av Sveriges samtliga allmänläkare. Läkarnas upprop riktar skarp kritik mot kraven på registrering av livsstilsfaktorer för att få "full" ersättning i vårdvalssystemet.

Det är patientens behov av vård som ska styra läkarna, inte politiska beslut om att kartlägga motion, rökning och alkoholvanor. Patienter söker för att de behöver hjälp, inte för att bli kartlagda.

Vi menar att en rutinmässig registrering av livsstilsfaktorer för att erhålla full ekonomisk ersättning kan vara till men för patienternas förtroende. Dessutom stjäl det tid som skulle kunna användas på bättre sätt.

– Svenska distriktsläkarföreningen ställer sig bakom uppropet som startade i Norrbotten. Samtidigt understryker vi i uppropet att vi anser livsstilsfrågor vara en viktig preventiv åtgärd inom hälso- och sjukvården. Men att alltid ställa livsstilsfrågor vid varje förnyad kontakt med patienten är fel väg att gå. Varje läkare måste göra sin professionella bedömning vid varje givet tillfälle, säger Ove Andersson, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen.

Det här handlar också om läkarnas arbetsuppgifter och vem som ska styra vårdens prioriteringar. Vad som behövs är att koncentrera de begränsade resurserna till att vårda, och åtminstone undvika nya åtgärder som inskränker detta. Ersättningen måste alltid vara inriktad på adekvat vård.

– Kraven på registrering är del i ett större mönster där den medicinska utvecklingen drivs i allt högre grad av organisatoriska och politiska åtgärder. En utveckling som styr läkares yrkesroll bort från det allra viktigaste i vår yrkesutövning – mötet med patienten, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening.

Särskilt äldre patienter med flera diagnoser blir drabbade om läkare i stället för att fokusera på sina patienters behov får alltför mycket kringuppgifter som en ökad byråkrati innebär. Registrering ska enbart vara ett hjälpmedel för en profession som vill bedriva en så god vård som möjligt.

Presskonferens om uppropet

Journalister inbjuds till presskonferens i dag torsdagen den 22 mars. Den hålls på Kulturens Hus i Luleå kl 17.30.

Läs mer om Norrbottensuppropet på: http://lab2x.mediahuset.se/underskrifter

Kontaktpersoner
Ove Andersson, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, 070-567 91 89

Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, 070-623 45 09

 

Dokument & länkar