PRESSINBJUDAN Läkarförbundet i Almedalen 2009PRESSINBJUDAN

Läkarförbundet i Almedalen 2009

Journalister välkomnas att delta i seminarier om resurser och prioriteringar, vårdval och antibiotikaresistens. Samtliga tre seminarier äger rum på Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby. Under seminariet på onsdag eftermiddag presenterar Läkarförbundet sitt förslag om en statlig behandlingsförmånsnämnd.

Vårdval på villovägar? – Så här kan vårdvalet förbättras! Läkarförbundet diskuterar vårval tillsammans med bland andra Filippa Reinfeldt (M), Stockholms sjukvårdslandstingsråd, och Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande i Region Skåne. En panel med representanter från professionerna i vården föreslår hur vårdvalet kan förbättras.
Tid: måndag 29 juni, kl. 9.30–10.30

Antibiotikaresistens – hur kan vi agera gemensamt? Antibiotikaresistens är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. Några av de främsta experterna på området, däribland Otto Cars, diskuterar hur det går att förebygga vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
Tid: onsdag 1 juli, kl 9.00–10.30

Vårdens resursbehov och prioriteringar: Vem orkar ta de svåra besluten? Lågkonjunkturen medför minskade skatteintäkter till landsting och regioner. Åtgärder behövs i form av ökade statliga resurser, men också tydligare prioriteringar. Läkarförbundet föreslår att en statlig behandlingsförmånsnämnd inrättas för att pröva vilka vårdbehov och åtgärder som bör ingå i den skattefinansierade vården.
Tid: onsdag 1 juli, kl 13.15–14.45

För mer information om seminarierna: www.lakarforbundet.se/almedalen

Kontaktperson: Michael Feldt, pressansvarig, 070-790 34 35

Prenumerera

Dokument & länkar