SYLFs AT-ranking 2008Heidi Stensmyren, ordförande i SYLF, nås på telefon: 070-590 70 33, heidi.stensmyren@sylf.se , för bilder se SYLFs bildararkiv.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har drygt 7 400 medlemmar och 27 lokalavdelningar spridda över landet. SYLF arbetar bland annat med förhandlingsfrågor, utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Prenumerera