Högre kostnader är fel väg att få fler att köra lagligt på MC.

I minst en av fyra dödsolyckor på MC saknar föraren MC-körkort. Sveriges MotorCyklister, SMC, tror inte att fler körkortsprov, högre åldersgräns och ökade kostnader är rätt väg att gå för att minska antalet körkortslösa förare och dess höga andel olyckor. 

Åren 2009 och 2010 omkom 79 MC-förare. Av dem hade endast 59 körkortsbehörighet att köra motorcykel. Samma år omkom 330 bilförare. 304 av dessa hade körkortsbehörighet för personbil. Istället för att arbeta för att fler verkligen tar MC-körkort höjs nu åldersgränsen, fler prov införs och statens avgifter föreslås bli ännu högre.

I januari 2013 träder nya körkortsdirektivet ikraft. Då krävs tre körprov, två kunskapsprov och en riskutbildning om du börjar med moped, lätt MC, därefter mellanklass-MC när du har åldern inne för det, och slutligen vill ha behörighet att köra tung MC. Enbart provavgiften för varje enskild MC-behörighet är mer än den dubbla mot provavgiften för bilkörkort. Detta är orimligt anser SMC som vill att hela körkortssystemet ska ses över! I december lämnade SMC förslag till Näringsdepartementet att avgifterna för körprov för MC ska jämställas med bilkörkort. Näringsdepartementet fattar beslut om detta inom kort.

Risken för en körkortslös förare att bli upptäckt är liten och det är en risk vissa är beredd att ta i förhållande till kostnaderna för att ta körkort. Ett alltför komplicerat körkortssystem kan därför minska trafiksäkerheten istället för att öka den. SMC anser att det tvärt om borde vara enklare regler och ekonomiskt överkomligt att få den viktiga utbildning som ett körkort föregås av. En körkortsutbildning omfattas av riskutbildning där viktig kunskap om vad extrema beteenden i trafik, såsom hastighet, alkohol och droger medför för risker.

-       Körkortslösa förare och andra extrema beteenden måste bort från vägarna. Ett sätt är att minska antalet körkortslösa förare är att ge dem som vill köra motorcykel en rimlig och rättvis chans att ta körkort, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

-       Vi har tyvärr problem att nå ut till förare med extrema beteenden; exempelvis de som inte har körkort, de som kör i extrema hastigheter, de som kör på olagliga fordon, helt enkelt de som inte är ”riktiga motorcyklister”, säger Jesper Christensen. Han påpekar att det krävs att alla motorcyklister hjälps åt med detta problem.

SMC:s tips till alla motorcyklister:

-       Försäkra dig om att ingen i din omgivning kör utan körkort! Var inte rädd för att fråga om körkortsinnehav innan ni kör ut på tur med andra motorcyklister.

-       Stoppa tjuven - Lås din motorcykel noga! Många av de körkortslösa förarna omkommer på stulna fordon.

-       Låna aldrig ut din motorcykel!

-       Om du låter någon provköra, t.ex vid försäljning, be att få se körkortet!

-       Om du vet någon som vill ta MC-körkort – ställ upp som handledare.

Mer fakta:

Om körkortsutbildning

Om körkortskostnader

Körkortsportalen

Mer information:

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar