Körkortsproven är inte rättvisa

Det är inte är några ungdomar som tar MC-körkort. Snittålder på körkortstagare är drygt 27 år. Kvinnor startar körkortsutbildning senare än män. Trots att kvinnor satsar mer tid, pengar och resurser på att körkortsutbildningen, både privat och i trafikskola, underkänns de oftare i körprovet.

Trots att jämställdhet sedan lång tid varit ett ledord för vårt svenska transportsystem underkänns kvinnor i betydligt högre grad vid körprov på MC. På bil är andelen godkännande jämförbar mellan kvinnor och män.

I flera år har SMC sökt svar hos ansvariga varför kvinnor underkänns oftare än män i körprov fär MC-körkort. Något svar har aldrig lämnats. Därför har SMC själva gjort en undersökning. Den visar att kvinnor satsar betydligt mer tid och pengar på sin körkortsutbildning. Det borde resultera i högre godkännandegrad men resultatet är tvärt om - färre godkända. Trafikverkets egen statistik visar tydligt att det är svårare för kvinnor att klara ett körprov för motorcykel. Det tyder på att körprovet inte är könsneutralt.

SMC:s undersökning, en webbenkät, genomfördes under perioden januari-mars 2013 och fick 587 svar, 57 kvinnor och 530 män. I den fick motorcyklister svara på frågor om sitt körkortstagande.

Många av de som svarat har även lämnat egna kommentarer. Dessa stämmer väl överens med de förslag som SMC lämnat genom åren för att få en mer kostnadseffektiv körkortsutbildning. Förslagen handlar bland annat om en översyn av manöverproven, ett könsneutralt körprov och ett körprov där manöverdelen inte är utslagsgivande. 

Många anser att allt för stort fokus i utbildningen läggs på manöverprov i låg fart istället för ute i trafiken. Denna inriktning är en följd av den stora betydelsen manöverdelen har i körprovet. Körprovet tar en halv dag att genomföra med dagens upplägg då en grupp körkortstagare anländer till manöverbanorna samtidigt och måste vänta på sin tur.

Den obligatoriska riskutbildningen upplevs positiv av många men Riskettan ifrågasätts då den kursen anses handla om självklarheter. Trafikskolorna får både ris och ros. Många ifrågasätter de höga kostnaderna för att ta MC-körkort. Tydligt är att kurvteknik inte är något som ingår i någon större omfattning i trafikskolornas körutbildning. Detta efterlyser enkätens respondenter, gärna i samarbete med SMC.

Läs hela undersökningen på SMC:s hemsida.

Kontaktinformation:    

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Petra Holmlund, 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, fortbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Kontakt

Prenumerera