7 av 10 vårdcentraler saknar psykolog

70 % av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, har varken psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en färsk kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa. Skillnaderna mellan de olika landstingen är stora. Gotland får väl godkänt som enda landsting/kommun som har anställd psykolog på alla vårdcentraler.
Andra landsting som ligger bra till i vår kartläggning är Uppsala och Kalmar där 93 respektive 83 procent av vårdcentralerna har en psykolog anställd. Dalarna får underkänt som enda landsting där det inte finns någon vårdcentral som har anställda psykologer eller vårdavtal. Andra exempel på landsting som får underkänt är Örebro som uppger att de inte har någon psykolog anställd på vårdcentralerna och Östergötland där endast 3 procent av vårdcentralerna har en anställd psykolog. I Stockholm saknar 3 av 4 vårdcentraler en anställd psykolog, enligt undersökningen.
”För att kunna erbjuda en vård på lika villkor och efter behov behöver samtliga av landets vårdcentraler kunna erbjuda besök och behandling hos psykolog”, säger förbundsordförande Lars Ahlin. ”Låt psykolog ingå i basutbudet. Anställ fler psykologer på vårdcentralerna. Ge fler psykologer vårdavtal.”

Hela listan bifogas som pdf.

För mer information kontakta

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig 0709 67 64 13 susanne.bertman@psykologforbundet.se

Om oss

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för legitimerade psykologer och studerande vid psykologprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 800 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. www.psykologforbundet.se

Prenumerera

Dokument & länkar