Patienter stängs ute trots tillgång på behandling

20 000 patienter har stängts ute från psykologisk behandling enligt den undersökning som Psykologförbundet gjort bland sina medlemmar som bedriver egen verksamhet.Det finns uppskattningsvis 2000 psykologer i Sverige som bedriver egen verksamhet.
Psykologförbundet har gjort en undersökning bland de medlemmar som har eget företag och funnit att kapacitet finns både avseende behandlingsmetoder och tillgång till psykologer. Knappt 8 av 10 av psykologerna uppger att de skulle kunna ta emot fler patienter, om patienterna hade råd att betala. Försiktigt räknat har psykologerna i undersökningen kapacitet att ta emot ytterligare 11 000 patienter per år, vilket skulle betyda 44 0000 patienter totalt. Behovet av psykologisk behandling har ökat, uppger 6 av 10 privatpraktiserande psykologer. Men psykologerna tvingas ofta tacka nej till patienter. Nästan 9 av 10 uppger att de ofta eller ibland kommer i kontakt med personer med tydligt behov av psykologisk behandling men som själva inte kan betala för den. I snitt tackar de nej till minst 10 personer om året. Om alla privatpraktiserande psykologer tackar nej till minst 10 patienter om året är det minst 20 0000 personer som stängs ute från behandling.

Undersökningen genomfördes av Sveriges Psykologförbund mars-april 2009. Hela undersökningen går att hitta på www.psykologforbundet.se samt bifogas som en pdf.

För mer information kontakta

Susanne Bertman, press- och informationsansvarig 0709 67 64 13 Susanne.bertman@psykologforbundet.seOm oss

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för legitimerade psykologer och studerande vid psykologprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 800 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. www.psykologforbundet.se

Prenumerera

Dokument & länkar