Pressinbjudan Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson inviger Psykologidagarna

Socialförsäkringsministern inviger årets Psykologidagar på Folkets Hus i Stockholm torsdag den 25 oktober kl 09.30. Psykologidagarna pågår 25 – 26 oktober mellan 9.00 – 17.00. Ur innehållet:Internationellt adopterade ungdomar överrepresenterade på Sveriges § 12-hem. Med Dr Leg psykolog Anna Elmund. 26 okt. 15.00 – 16.30

Sexualbrottsdömda män behandlas med dans - praktisk affektskola för sexualbrottsdömda män inom kriminalvården. Elisabet Rosén leg psykolog. 25 okt.15.00 – 16.30 Piller eller psykologisk behandling? Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av ångest och depression. Professor Gerhard Andersson jämför kostnader och effekter för olika slag av behandling. 26 okt. 9.00 – 10.30

Ämne i mäns svett påverkar kvinnors uppmärksamhet och sinnesstämning. Om kroppslukter som informationsbärare. Ass. prof. Johan Lundström, 26 okt. 15.00 – 16.30

Riskbedömningar, program för sexualbrottsdömda, brottsbearbetning. Leg psykolog Åsa Eriksson med flera. 26 okt. 13.00 – 14.30

Medarbetarundersökningar leder sällan till framgång Varför havererar så många undersökningar och hur man kan göra det bättre. Pierre Schou, ekonomie doktor och psykolog 25 okt. 15.00 – 16.30

Tidiga interventioner hjälper barn med ADHD. Ny studie visar att det går att förbättra både arbetsminnet och förmågan att bibehålla uppmärksamheten. Nytt datoriserat träningsprogram för förskolebarn med ADHD. Fil. Dr Lisa Thorell . 26 okt. 11.00 – 12.00

Manligt och kvinnligt i vardagen. Hur förhandlar egentligen män och kvinnor och vilken bild har de av sig själva. Docent Eva Magnusson 26 okt. 11.00 – 12.00

Välkomna! För mer information och anmälan kontakta Susanne Bertman, Press och informationsansvarig Mobil 0709 67 64 13, E-post susanne.bertman@psykologforbundet.se

Fullständigt program finns på www.ihpu.se

Om oss

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för legitimerade psykologer och studerande vid psykologprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 800 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. www.psykologforbundet.se

Prenumerera