Psykologer saknas i Socialstyrelsens riktlinjer

Psykologförbundet välkomnar initiativet till Nationella riktlinjerna för depressionssjukdom och ångestsyndrom men tycker det är mycket anmärkningsvärt att psykologer inte nämns i riktlinjerna.Det skriver Psykologförbundet idag i sitt remissvar till Socialstyrelsen. Förbundet konstaterar att när begreppet psykologisk behandling kanske för första gången så uttryckligen anges i, av Socialstyrelsen utgivna, riktlinjer så nämns inte med ett enda ord den enda yrkesgrupp som i sitt yrkesutövande har formell kompetens att självständigt under eget yrkesansvar bedriva psykologisk behandling – psykologerna.

För att adekvat diagnostik, kanske främst inom primärvården och patientsäker vård med psykologiska behandlingsmetoder ska kunna bedrivas så måste detta kvalitets- och kompetenssäkras genom psykologer.

Läs remissvaret i sin helhet som bifogad pdf

För mer information kontakta: Susanne Bertman, Press- och informationsansvarig 0709 67 64 13 Susanne.bertman@psykologforbundet.se

2009-06-11

Om oss

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för legitimerade psykologer och studerande vid psykologprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 800 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. www.psykologforbundet.se

Prenumerera

Dokument & länkar