Allt fler yngre radiolyssnare hittar P1 och P3

Sveriges Radio P3 är fortsatt den största radiokanalen bland lyssnare i åldern 20-34 år. Även i P1 ökar antalet yngre lyssnare trots att det totala radiolyssnandet fortsätter att minska. Det visar TNS/SIFO:s mätning av radiolyssnandet, vilken publiceras i dag.

– Radiolyssnandet minskar, men Sveriges Radio når ungefär lika många lyssnare i dag som för ett år sedan, säger Peter Larsson, omvärldsanalytiker på Sveriges Radio.
– Och trenden att vårt innehåll i flera kanaler attraherar de yngre lyssnarna förstärks i och med denna mätning, vilket är oerhört viktigt för att vi även framöver ska vara en radio för stora delar av svenska folket, säger Peter Larsson.

I åldersgruppen 20-34 år lyssnar 20 % på P3.

En genomsnittlig dag lyssnar 3, 7 miljoner personer på Sveriges Radio. 2,4 miljoner av dessa lyssnar på P4.
Sveriges Radios marknadsandel har i den senaste mätningen jämfört med ett år tillbaka stigit från 66,1 % till 67,7 %.

Andra kvartalet 2011 jämfört med andra kvartalet 2010
(i procent)

                                          2011               2010

Radio totalt……………..71,0                  74,0
Sveriges Radio totalt.....46,9                   47,5
Kommersiell radio......... 28,7                  30,9
P1................................... 12,2                   11,7
P2................................... 1,7                        1,5
P3.................................. 10,6                    10,7
P4.................................. 30,0                    30,6
Närradio.......................... 2,7                      3,0

Räckvidd i procent anger hur många olika personer i åldern 9-79 år som hört minst fem minuter på en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.

Lokala kanaler

De största lokala kanalerna i Sverige ligger alla över 40 % lyssning inom respektive upptagningsområde måndag till söndag:

1. Gotland      48,1 %
2. Dalarna      41,6 %
3. Skaraborg  41,3 %
4. Väst           40,1 %

Radiolyssnandet i de tre storstadsområdena
(i procent)

Stockholm

                               Andra kvartalet 2011        Andra kvartalet 2010

Sveriges Radio totalt.........40,4                     40,5
Kommersiell radio............. 29,7                     35,0
P1...................................... .16,1                      15,7
P2......................................... 2,6                         2,5
P3........................................ .8,6                         7,6
Radio Stockholm...............18,8                       20,5
Metropol.............................. 0,8                          0,7

Lyssning på Radio Stockholm i gruppen 30-79 år: 25,3 % (27,6 %)
Lyssning på Metropol i gruppen 15-30 år: 2,0 % (1,5 %)

De största kanalerna i Stockholm är P4 Radio Stockholm, P1 och P3.

Malmö

                          Andra kvartalet 2011        Andra kvartalet 2010

Sveriges Radio totalt........ 43,4                       43,7
Kommersiell radio............. 28,3                       28,3
P1....................................... 11,1                       10,4
P2..........................................1,5                          1,5
P3..........................................9,2                          8,7
P4 Malmöhus.....................22,4                        23,0
Din Gata...............................2,5                           2,9

Din Gata i gruppen 15-25 år: 7,6 % (11,6 %)
De största kanalerna i Malmö är P4 Malmöhus, P1 och P3.

Göteborg

                              Andra kvartalet 2011        Andra kvartalet 2010

Sveriges Radio totalt........45,8                                     46,3
Kommersiell radio............ 28,1                                     30,3
P1...................................... 14,0                                     14,4
P2.........................................1,6                                       1,4
P3...................................... 10,8                                     11,9
P4 Göteborg..................... 26,6                                     25,9

De största kanalerna i Göteborg är P4 Göteborg, P1 och P3.

Webblyssning (särredovisad. Ingår i siffrorna ovan)
(i procent)

                         Andra kvartalet 2011  Andra kvartalet 2010

Totalt............................... 15,2                15,5
Sveriges Radio.................9,5                  9,0
Kommersiell radio............8,7                  9,3


Totalt har Sveriges Radio P3 den högsta webblyssningen med 4,6 %

Om undersökningen:
TNS Sifo radiomätning 11/03
Mätperiod riket: 21/3-17/4, samt 2/5-12/6
Mätperiod P4 och PLR-områden: 10/1–17/4, samt 2/5-12/6
Antal intervjuer: 17 333

För mer detaljerad redogörelse: Se en sammanställning av Sifo-undersökningen
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat

Mer information om undersökningen
Peter Larsson, Avdelningen för Publik- och omvärldsanalys
peter.larsson@sr.se
08-784 50 61
070-844 84 98

Presskontakt
Bengt Arwén, presschef
bengt.arwen@sr.se
08-784 17 59

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

 

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Dokument & länkar