Avsiktsförklaring angående resor till högriskområde

Sveriges ledande medieföretag har idag kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring angående resor till högriskområden. Syftet är att etablera en branschgemensam hållning med det yttersta målet att stärka säkerheten för våra medarbetare och uppdragstagare. 

Överenskommelsen omfattar ett antal krav, däribland:

• Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas

• Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning

• Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårds­utrustning och annan lämplig skyddsutrustning

• I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal

Företagen avser också att gemensamt fortsätta utveckla säkerhetsarbetet i olika arbetsgrupper.

Avsiktsförklaringen finns redovisad i sin helhet i bifogad pdf.

Casten Almqvist, VD TV4
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio
Lotta Edling, chefredaktör Dagens Industri
Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen
Sofia Olsson Olsén, vd och chefredaktör Aftonbladet
Hanna Stjärne, VD SVT
Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Dokument & länkar