Cilla Benkö: ”Nu väljer vi väg för Sveriges Radio”

Sveriges Radios ledning har beslutat om en plan för hur företaget ska utvecklas publicistiskt under nästa tillståndsperiod. Det innebär att Sveriges Radio väljer väg redan innan det nya sändningstillståndet har formulerats.


Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

– Vi har nu slagit fast vilken väg vi ska gå för att utveckla Sveriges Radio publicistiskt. Den utgår från tre grunder och tolv utvecklingsuppdrag som ska sjösättas från 2014 och framåt. Vi kan inte vänta och se vilka villkor eller ekonomiska förutsättningar vi får i vårt nästa sändningstillstånd från 2014, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio.

Publiken, journalistiken och distributionen
De tre grunderna som Sveriges Radio utgår ifrån är publiken, journalistiken och distributionen. Utifrån dessa har företagsledningen pekat ut tolv områden som är i fokus för utveckling och konkret förändring. Utvecklingsområdena handlar till exempel om att öka mångfalden i programmen, ta en ledande roll i mobilen, skapa minst en direktsänd FM-kanal, specialsatsa på tonårspubliken och att försöka nå en större publik för P2.

– Sveriges Radio ska fortsätta att skildra, granska och debattera lokala, nationella och internationella frågor, vi kommer att vara till för hela Sveriges befolkning, vi kommer att sända när något händer och vi kommer att bjuda in publiken. Det kommer att ske oavsett vilka beslut som politikerna fattar, oavsett ekonomi och oavsett förändringar i omvärlden, säger Cilla Benkö.

PDF-bilaga: Sveriges Radios grunder och direktiv för utvecklingsuppdrag från 2014

Pressbild:
Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Mikael Andersson/Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/2938/2480093_2000_1333.jpg

För mer information

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
cilla.benko@sverigesradio.se
0705-37 48 51

Per Hylén, projektledare
per.hylen@sverigesradio.se 
0708-999 737

Eva Sahlin, vik presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se
070-684 18 52

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press