Cilla Benkö kommenterar Medieutredningens delrapport

Idag har Medieutredningen överlämnat sitt delbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Sveriges Radios vd Cilla Benkö konstaterar att den på ett tydligt sätt bekräftar den bild Sveriges Radio har av den svenska mediemarknaden. En marknad som inte längre enbart är svensk utan i högsta grad även är digital och global.Cilla Benkö, Sveriges Radios vd. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Utredningen konstaterar också, precis som Myndigheten för radio och tv gör i sin marknadsanalys, att public service inte hotar kommersiella mediers digitala expansion. 

– I rapporten betonas mediernas roll i en väl fungerande demokrati, och att detta är en fråga som inte enbart berör kulturpolitiken utan också en rad andra politiska områden. Det tycker jag är bra, säger Cilla Benkö, Sveriges Radios vd. Vi kan också konstatera att rapporten visar på att den roll ett oberoende Sveriges Radio spelar för en väl fungerande demokrati blir allt viktigare, och att de licensfinansierade 2,8 miljarder som går till Sveriges Radio ger medborgarna ett högt värde. Däremot pekar utredningen ut att dagens skattefinansierade presstöd inte alls fungerar lika tillfredställande utan att det bör riktas om.

Om medieutredningen:
11 mars utsåg kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Anette Novak till särskild utredare för utredningen "En mediepolitik för framtiden." Slutrapporten ska lämnas senast den 30 april 2016.

Pressbild
Cilla Benkö, Sveriges Radios vd. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/2938/3602498_3000_1999.jpg

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig 
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-70 25 00

Besök Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press och twitter.com/pressgruppen

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar