En internutredning har pågått i cirka tre veckor

Sveriges Radio inledde för cirka tre veckor sedan en internutredning gällande en arbetsplats inom Sveriges Radio.

Utredningen startades efter det att uppgifter lämnats till den närmaste arbetsledningen i den aktuella delen av företaget.

Utredningen pågår fortfarande och inga slutgiltiga beslut är tagna men redan nu har företaget vidtagit ett stort antal åtgärder i ärendet. Utredningen genomförs i samverkan med facken på Sveriges Radio.

Med hänsyn till alla involverade kommer vi inte att ytterligare kommentera vad som påstås har hänt, vilka åtgärder som Sveriges Radio vidtagit eller avser att vidta samt vilken del av företaget det gäller.

Vi följer de tydliga riktlinjer och processer vi har och i det ingår att inte från ledningens håll kommentera frågor som rör personalen externt. 

Kontakt: Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Dokument & länkar