Ljudet i fokus i ny utredning

Idag presenterade public service-kommittén sitt slutbetänkande. Kommittén föreslår att definitionen av kärnverksamheten utvidgas till att också omfatta Sveriges Radios digitala utbud. Innehållet ska också vara fortsatt brett.


Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

– Jag välkomnar att utredningen så tydligt slår fast att vårt kärnuppdrag är att erbjuda ljudinnehåll där publiken finns. Så arbetar Sveriges Radio redan idag. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla den typ av ljudformat som vår publik vill ha, på de plattformar där de vill lyssna. Det är oerhört viktigt för att nå inte minst den unga publiken med vår oberoende journalistik, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Kommittén vill också att den journalistiska bevakningen stärks i svagt bevakade områden.

– Det är en bra ambition, en stark lokaljournalistik är avgörande för demokratin. Idag är Sveriges Radio landets enda riksmedium, den lokala journalistiken är en del av vår livsnerv. Vi jobbar kontinuerligt med att frigöra resurser för att ytterligare utveckla lokaljournalistiken och för att röster, ämnesval och perspektiv från hela landet ska höras i våra rikssändningar. Så sent som vid årsskiftet förstärkte vi den lokala bevakningen, säger Cilla Benkö.

– Men de nya uppdrag som kommittén föreslår kommer att innebära väsentligt ökade kostnader som inte ryms inom nuvarande budget. För att vi ska kunna fortsätta utveckla den nya mobila teknik som gör att vi kan sända radio från i princip varsomhelst där lyssnarna finns, krävs resurser, säger Cilla Benkö.

Utredningen föreslår också en förändrad förhandsprövning som innebär att andra aktörer än public service-bolagen ska kunna anmäla nya satsningar för prövning.

– Vi måste nu läsa och analysera förslaget noggrant, men spontant ställer jag mig mycket tveksam till detta, inte minst på grund av att det är regeringen som i slutänden fattar de avgörande besluten. Jag känner en stor oro för att den oberoende journalistiken riskeras om staten genom en myndighet eller regering får ett inflytande över det publicistiska innehållet, säger Cilla Benkö.

– Det vore också olyckligt att införa ett system där våra tjänster planeras av våra konkurrenter snarare än för vår publik. Det är oerhört viktigt att det även fortsatt är Sveriges Radio som avgör vilka områden och frågor som ska bevakas, säger Cilla Benkö.

Pressbild:

Cilla Benkö Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
https://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/Files/1191/46ae1f25-a16c-4d5d-a694-46f8c86397c2.jpg 

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Eva Sahlin, bitr. presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se 
070-684 18 52

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Media

Media