Martin Jönsson och Helen Hellströmer till Sveriges Radio

I dag beslöt Sveriges Radios styrelse att utse Martin Jönsson till biträdande programdirektör med särskilt ansvar för den digitala utvecklingen. Martin Jönsson är i dag kulturchef på Svenska Dagbladet. Till tjänsten som kommunikationschef utsågs Helen Hellströmer. Hon arbetar i dag som kommunikationschef på Södersjukhuset. Bägge två kommer att ingå i Sveriges Radios företagsledning.

         

– Det är oerhört roligt att vi kan knyta Martin Jönsson till Sveriges Radio, en av Sveriges mest erkända publicister. Han har han ett omvittnat starkt engagemang för de digitala mediefrågorna och delar ledningens syn på vikten av att Sveriges Radio blir Sveriges viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare även i den digitala medievärlden. Martin tillhör dem i Sverige som har längst konkret erfarenhet av att strategiskt arbeta med digitala uttryckssätt i medier och har viktig erfarenhet av en digital omställning på stora arbetsplatser. Med denna rekrytering stärker vi vårt digitala utvecklingsarbete vilket också är viktigt inför kommande tillståndsperiod, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

– Jag ser det här som ett av Sveriges mest intressanta mediejobb. Sveriges Radio har ett otroligt rikt innehåll digitalt och många bra tjänster. Men medielandskapet förändras snabbt och det krävs ett ständigt utvecklingsarbete för att se till att innehållet når ut till så många som möjligt, säger Martin Jönsson.

– Med rekryteringen av Helen Hellströmer som kommunikationschef får vi en mycket erfaren kommunikatör till Sveriges Radio. Hon har lång och bred erfarenhet av både intern och extern information samt marknadsföringsfrågor Dessutom har Helen som tidigare informationschef på Banverket också erfarenhet av att ansvara för all information i en mycket stor organisation som är spridd över hela landet, likt Sveriges Radios. Helen Hellströmer är helt rätt person att leda vårt arbete med att bli ännu bättre på att nå ut till den publik som ännu inte har hittat till oss, säger Cilla Benkö.

– Radion har alltid varit central för mig. Där har alltid funnits något för mig att ta del av, i alla skeden av livet. Jag är otroligt glad över möjligheten att få arbeta med kommunikationen på Sveriges Radio. Det är en förmån att ha en hel arbetsplats med medarbetare som har kommunikation som profession och att strategiskt få planera och förmedla verksamheten till både befintliga och nya målgrupper, säger Helen Hellströmer.

Martin Jönsson
Martin Jönsson arbetar i dag som kulturchef på SvD. Han har tidigare haft flera uppdrag på SvD som t ex redaktionschef /stf ansvarig utgivare, chef för SvD.se och SvD Näringsliv Han har varit medlem av redaktionsledningen sedan 2006 och företagsledningen sedan 2007. Martin Jönsson har tidigare varit chefredaktör för Journalisten, Dagens debatt, Bibel, Nöjesguiden och har en lång bakgrund som journalist och reporter på ett flertal tidningar. Martin Jönsson är också varit gästprofessor i praktisk journalistik vid Göteborgs universitet och är juryledamot för Stora Journalistpriset.

Helen Hellströmer
Helen Hellströmer har lång erfarenhet av kommunikationsarbete både internt och externt och av att delta i ledningsgrupper. Hon arbetar i dag på Södersjukhuset som kommunikationschef där hon ansvarar för extern och intern information, mediefrågor, värdegrund, patientkommunikation, personaltidningen, chefskommunikation samt övergripande varumärkesfrågor och krishantering. Helen Hellströmer har tidigare haft uppdrag som t ex informationschef på Banverket och under längre tid arbetat på Europeiska Försäkringsaktiebolaget, bl. a. som marknads- och informationsdirektör.

Pressbilder:

Martin Jönsson. Foto: SvD
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2938/2699903_1089_2000.jpg

Helen Hellströmmer
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2938/2699906_1267_1598.jpg

För mer information, vänligen kontakta:

Cilla Benkö
cilla.benko@sverigesradio.se 
0705-37 48 51

Martin Jönsson
0706-34 60 72

Helen Hellströmer
0706-30 03 47

Eva Sahlin, vik presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se 
08-784 18 52

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Media

Media